ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

DOKUMENTY - 16. MŠ

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Školní řád

Školní vzdělávací program

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší mateřské školy (zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro děti a rodiče, plavecké kurzy, výlety…). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí.

Vzdělávací program naší MŠ se opírá o roční období a z něho vycházejí hry, zájmy a činnosti, které jsou dětem blízké.

Název "Od podzimu do léta" je vybrán záměrně, protože školní rok začíná právě v tomto období a také proto, že naše MŠ je v těsném sousedství píseckých lesů a okolní přírody. Zde si děti mohou viditelně ověřovat nové poznatky a zkušenosti formou přímého pozorování a pokusů.

Vzdělávací program je sestaven z 6 integrovaných bloků a jejich témat:

  • Hurá do školky
  • Barevný podzim
  • Vánoční čas
  • Bílá zima
  • Rozkvetlé jaro
  • Hravé léto

Úplné znění ŠVP PV je k dispozici ve vstupní hale naší MŠ.

Získané certifikáty