ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Třídní fond

 • Roční příspěvek za každé dítě do třídního fondu činí tento rok: 1500,-
 • Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z. s.                       
 • Do poznámky pro příjemce uveďte:
  jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 4. třída).
 • č.ú. 2201010896/2010 Fio banka (třídní fond)
 • Termín splatnosti je do 30. 11. 2023
 • V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí
  a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte učitelku třídy, kterou dítě navštěvuje.
 • Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst
  ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!

Školné

 • Školné pro rok 2023/2024 je 420,- Kč. Předškolní děti úplatu za vzdělávání nehradí.
 • Školné a stravné se platí zálohově dopředu - na září 2023 již v srpnu 2024 (20. srpna). Rodiče zajistí povolení k inkasu 1500,- na dítě.
 • č.ú. 12638271/0100 Komerční banka (pouze školné a stravné)
 • Platby budou poprvé sraženy mezi 20.8.2023 - 25.8.2023, v dalších měsících pak opět zálohově předem na následující měsíc (tedy např.: úhrada za říjen proběhne již v září atd.).
 • Odhlášky a přihlášky stravy přijímáme pouze na třídách do 12 hod. předchozího dne. V první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno vyzvednout stravu v přinesém jídlonosiči od 11:00 - 11:15 hod. V dalších dnech nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na dotované stravování (za cenu potravin) nárok podle 119 zákona 561/2004 Sb. Zákonný zástupce je povinen stravu odhlásit. Po nepřítomnosti dítěte je nutné stravu přihlásit a to den před nástupem do mš do 12 hod.
 • Kancelář stravování se nachází na MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, 297 01 Písek
 • vede stravování a placení školného společně pro MŠ Sluníčko i pro 16.MŠ
 • hospodářka Petra Babáková
 • telefon mobilní: 733 127 451,
 • pevná linka: 380 420 643,
 • email: jidelna@zssvobodna.cz