ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Svobodná mateřská škola „Sluníčko“ vznikla na podzim roku 1991 jako jednotřídní škola. Byla založena jako první mateřská škola s waldorfskou pedagogikou v České republice. Zakládajícími učitelkami byly Jarmila Caisová a Ludmila Rakušanová.

Celou dobu se potýkala s převisem neumístěných dětí, proto v září 2003 byla otevřena další třída s waldorfskou pedagogikou v budově 16. mš Logry. V roce 2004, byla MŠ včleněna do nového právního subjektu: Základní škola Svobodná.

Až ve školním roce 2009/2010 se obě třídy WMŠ přestěhovaly do nově zrekonstruované budovy v ulici Dr. M. Horákové 1720. Tím se zvýšila kapacita pro přijímání dětí a o rok později již bylo v mateřské škole umístěno celkem 104 dětí do 4 tříd.