ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

O školce

Naše mateřská škola se nachází uprostřed města Písek v panelové zástavbě v ulici Dr. M. Horákové 1720. Budova byla nově zrekonstruována v roce 2009 a je obklopena rozsáhlou zahradou se vzrostlou zelení. 

Pracujeme se školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola a jsme držiteli mezinárodního statutu WMŠ. Na náš výukový program plynule navazuje vzdělávací program Základní školy Svobodné, se kterou udržujeme úzkou spolupráci.

Třídy jsou věkově smíšené, tím vytváříme prostředí podobné rodinnému. Sourozenci jsou umísťováni (dle přání rodičů) do stejné třídy. Děti tak mají možnost napodobovat starší kamarády, ale také se učit ohleduplnosti a pomoci mladším.

O děti se s láskou stará 8 učitelek, 3 asistentky a 1 chůva. Dopolední a odpolední svačiny připravuje paní kuchařka. Obědy pro děti jsou do naší mateřské školy dováženy z centrální jídelny při ZŠ E. Beneše. Úklid budovy zajišťuje paní uklizečka a pan školník.

Provozní doba MŠ: 6,15 – 16,45

Mateřská škola bývá z bezpečnostních důvodů uzavřena, a to v době: 8,30 – 9,30 (probíhá výukový program pro děti) 12,30 – 14,00 (odpolední odpočinek dětí).

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Ti nám pomáhají např. při organizování slavností, výzdobě tříd, s pracemi na zahradě. Od školního roku 2012/2013 připravují rodiče předškoláků divadelní představení, zpravidla klasickou pohádku, pro děti na slavnost sv. Jana.

Při řešení problémů doporučujeme nejprve oslovit paní učitelky a využít možnosti individuální konzultace o dítěti.

Historie školky

Svobodná mateřská škola „Sluníčko“ vznikla na podzim roku 1991 jako jednotřídní škola. Byla založena jako první mateřská škola s waldorfskou pedagogikou v České republice. Zakládajícími učitelkami byly Jarmila Caisová a Ludmila Rakušanová.

Celou dobu se potýkala s převisem neumístěných dětí, proto v září 2003 byla otevřena další třída s waldorfskou pedagogikou v budově 16. mš Logry. V roce 2004, byla MŠ včleněna do nového právního subjektu: Základní škola Svobodná.

Až ve školním roce 2009/2010 se obě třídy WMŠ přestěhovaly do nově zrekonstruované budovy v ulici Dr. M. Horákové 1720. Tím se zvýšila kapacita pro přijímání dětí a o rok později již bylo v mateřské škole umístěno celkem 104 dětí do 4 tříd.