ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Školní družina pracuje ve čtyřech odděleních:

  • 1. třída - Irena Švarcová
  • 2. třída - Hana Horníková
  • 3. třída - Ivana Bibzová
  • 4. třída - Monika Kříženecká

Provoz školní družiny:

Čas družiny zůstává nezměněný, ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. V letošním roce dochází k posílení ranní družiny, od 7:00 budou otevřená 2 oddělení. 

V době ranní družiny se nemohou děti zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Pokud nejsou v družině, čekají venku.

Škola je otevřená od 6.30 do 7.30 hodin, poté se zamyká a odemyká se v 7.40 hodin.

Odpoledne začíná školní družina podle rozvrhu jednotlivých tříd a končí v 16.30 hodin.

Při vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách je třeba zvonit na zvonek družina u vchodu školy. Po 15.15 hodin se oddělení spojují do jednoho.

Práce ve školní družině:

Školní družina se zaměřuje na aktivní odpočinek dětí po vyučování. Po obědě si děti odpočinou při čtení pohádek a příběhů. Následuje pobyt venku na školní zahradě. Zde mohou děti využít teras, pískovišť i lesíku, a proto prosíme, aby děti měly vhodné náhradní převlečení. Školní družina preferuje pobyt dětí venku, a tak i některé rukodělné činnosti probíhají u stolů na terasách. Zájmové činnosti se tématicky prolínají ročními obdobími a jednotlivými svátky.

Vychovatelky školní družiny spolupracují s vyučujícími zájmových kroužků školy, předávají děti a opět je přijímají do školní družiny.

Cena školní družiny:

Provozní náklady na jeden měsíc 100 Kč (strháváno společně s obědy).

Příspěvek na pracovní materiály na celý školní rok 200 Kč (platba na účet W sdružení v září).

Dary školní družině:

Dary do školní družiny jsou velmi vítány např. pletací vlny, jehlice, látky, nitě, stužky, přírodniny atd. V průběhu školního roku prosíme o papírové kapesníky a šťávu. Děkujeme.