ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Školní družina pracuje v 5 odděleních:

  • 1. H + 1.J má Hana Horníková a Eva Toužimská
  • 3.I Patricie Kovářová
  • 2.K tř. a 3.K tř. – Lucie Malá
  • 3.K Lucie Malá
  • 4.D a 4.K tř. Karolína Mašíková

Provoz školní družiny:

Čas družiny zůstává nezměněný - ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. Vchodové dveře se budou zamykat až v 7:20 hod.. Odpoledne bude možno všechny děti docházející do ŠD vyzvednout v budově ZŠ Svobodné Šobrova 2070.

Stejně jako v loňském roce je i v tomto školním roce posílena ranní družina. Jedno oddělení školní družiny je otevřeno v budově ZŠ Svobodné (Šobrova 2070) a druhé pouze pro žáky 2. ročníku v areálu MŠ Sluníčko (Dr. M. Horákové 1720). Obědy a odpolední provoz celé ŠD bude zajištěn v budově ZŠ Svobodné Šobrova 2070.

V době ranní družiny se děti nemohou zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Ranní družina v ZŠ Svobodné Šobrova 2070 je k dispozici i pro žáky od 5. roč.- obzvláště pro dojíždějící žáky.

Pokud nejsou žáci v družině, čekají venku před školou; v zimních měsících ve vestibulu školy. Děkujeme.

Práce ve školní družině:

Školní družina se zaměřuje na aktivní odpočinek dětí po vyučování. Po obědě si děti odpočinou při čtení pohádek a příběhů. Následuje pobyt venku na školní zahradě. Zde mohou děti využít teras, pískovišť i lesíku, a proto prosíme, aby děti měly vhodné náhradní převlečení. Školní družina preferuje pobyt dětí venku, a tak i některé rukodělné činnosti probíhají u stolů na terasách. Zájmové činnosti se tématicky prolínají ročními obdobími a jednotlivými svátky.

Vychovatelky školní družiny spolupracují s vyučujícími zájmových kroužků školy, předávají děti a opět je přijímají do školní družiny.

Cena školní družiny:

Provozní náklady na jeden měsíc 100 Kč (strháváno společně s obědy).

Příspěvek na pracovní materiály na celý školní rok 200 Kč (platba na účet W sdružení v září).

Dary školní družině:

Dary do školní družiny jsou velmi vítány např. pletací vlny, jehlice, látky, nitě, stužky, přírodniny atd. V průběhu školního roku prosíme o papírové kapesníky a šťávu. Děkujeme.