ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Naše mateřská škola se nachází uprostřed města Písek v panelové zástavbě v ulici Dr. M. Horákové 1720. Budova byla nově zrekonstruována v roce 2009 a je obklopena rozsáhlou zahradou se vzrostlou zelení. 

Pracujeme se školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola a jsme držiteli mezinárodního statutu WMŠ. Na náš výukový program plynule navazuje vzdělávací program Základní školy Svobodné, se kterou udržujeme úzkou spolupráci.

Třídy jsou věkově smíšené, tím vytváříme prostředí podobné rodinnému. Sourozenci jsou umísťováni (dle přání rodičů) do stejné třídy. Děti tak mají možnost napodobovat starší kamarády, ale také se učit ohleduplnosti a pomoci mladším.

O děti se s láskou stará 8 učitelek, 3 asistentky a 1 chůva. Dopolední a odpolední svačiny připravuje paní kuchařka. Obědy pro děti jsou do naší mateřské školy dováženy z centrální jídelny při ZŠ E. Beneše. Úklid budovy zajišťuje paní uklizečka a pan školník.

Provozní doba MŠ: 6,15 – 16,45

Mateřská škola bývá z bezpečnostních důvodů uzavřena, a to v době: 8,30 – 9,30 (probíhá výukový program pro děti) 12,30 – 14,00 (odpolední odpočinek dětí).

Velmi důležitá je pro nás spolupráce s rodiči. Ti nám pomáhají např. při organizování slavností, výzdobě tříd, s pracemi na zahradě. Od školního roku 2012/2013 připravují rodiče předškoláků divadelní představení, zpravidla klasickou pohádku, pro děti na slavnost sv. Jana.

Při řešení problémů doporučujeme nejprve oslovit paní učitelky a využít možnosti individuální konzultace o dítěti.

PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Školné pro rok 2019/2020 je 390,- Kč. Předškolní děti úplatu za vzdělávání nehradí.

Cena celodenní stravy:                                                                           

Děti do 6-ti let 35,-Kč                                                                      (přesnídávka 7,50-  oběd 20,-  svačina 7,50-)   

Děti s odkladem šk. docházky (7 let) 40,-Kč                                    (přesnídávka 7,5- oběd 25,- svačina 7,5-)

Školné a stravné se platí zálohově dopředu - na září 2019 již v srpnu 2019 (20. srpna). Rodiče zajistí povolení k inkasu 1500,- na dítě.

č.ú. 12638271/0100 Komerční banka (pouze školné a stravné).

Roční příspěvek za každé dítě do třídního fondu činí tento rok: 1000,-

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z. s. Do poznámky pro příjemce uveďte
jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 4. třída).

č.ú. 2201010896/2010 Fio banka (třídní fond)

Termín splatnosti je do 30. 11. 2019

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí
a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte učitelku třídy, kterou dítě navštěvuje.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst
ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!