ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Vítejte na stránkách waldorfské mateřské školky Sluníčko.

 

PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PŘÍSPĚVKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Školné pro rok 2020/2021 je 390,- Kč. Předškolní děti úplatu za vzdělávání nehradí.

Cena celodenní stravy:                                                                           

Děti do 6-ti let 35,-Kč                                                                      (přesnídávka 7,50-  oběd 20,-  svačina 7,50-)   

Děti s odkladem šk. docházky (7 let) 40,-Kč                                    (přesnídávka 7,5- oběd 25,- svačina 7,5-)

Školné a stravné se platí zálohově dopředu - na září 20120 již v srpnu 2020 (20.-25. srpna). Rodiče zajistí povolení k inkasu 1500,- na dítě.

č.ú. 12638271/0100 Komerční banka (pouze školné a stravné).

Roční příspěvek za každé dítě do třídního fondu činí tento rok: 1000,-

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z. s. Do poznámky pro příjemce uveďte
jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 4. třída).

č.ú. 2201010896/2010 Fio banka (třídní fond)

Termín splatnosti je do 30. 11. 2020

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí
a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte učitelku třídy, kterou dítě navštěvuje.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst
ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!