ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Město Písek, 397 19 Písek, Velké nám. 114 je zřizovatelem příspěvkové organizace
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr.M. Horákové 1720.

Od 1. ledna 2002 se stala příspěvkovou organizací zřízenou městem Písek na základě Usnesení Zastupitelstva města Písku č. 433/01 ze dne 12. listopadu 2001 a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl Pr, vložka 150. Celý subjekt tvoří plně organizovaná Základní škola Svobodná, Mateřská škola Sluníčko se 4 odděleními a 16. mateřská škola se 3 odděleními. Součástí základní školy je školní družina v areálu školy. Součástí mateřské školy Sluníčko je školní výdejna. Součástí 16. mateřské školy je školní jídelna.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům (rukodělné, výtvarné, ... ) a umožňuje odpočinkové činnosti.

Ve školním roce 2018/2019 se 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třída vzdělává podle Školního vzdělávacího programu č.j. 58pg/2016 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola „ ŠVP pro základní vzdělávání.

4.,5. a 9. třída se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu č.j. 168/2010 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola"  ŠVP pro základní vzdělávání.

Součástí základní školy jsou:

  • od 1. ledna 2003 Mateřská škola Sluníčko , Dr. M. Horákové 1720,
  • od 1. května 2006 16. Mateřská škola, J. Malého.

Začátek vyučovaní v 8:00 hod., konec vyučování v 15: 40 hod.

Základní škola je členem Asociace waldorfských škol ČR. AWŠ je organizace, která zaštiťuje waldorfské školy v ČR, je partnerem pro jednání s orgány státní správy a je členem Evropské asociace waldorfských škol. Zástupci za naši školu jsou Miloslav Machač (ředitel) a Jiří Čáp  (zástupce ředitele).