ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

 

 

Prosíme VŠECHNY RODIČE:

Od 10.9. při vstupu do budovy si nasaďte roušku. 

Děkujeme 

Martinská slavnost

Milí rodičové

Z důvodů aktuálních vládních opatření, musíme bohužel Martinskou slavnost ODLOŽIT na neurčito. Jakmile se situace změní, dáme vědět.

Doufáme že se sejdeme za lepší a příznivější situace.

Myslíme na vás, vaše učitelky MŠ.

Aktivity pro předškoláky

Připravili jsme pro děti předškolního věku (které nemohou kvůli momentální situaci docházet do školky) aktivity, inspiraci a pracovní listy na doma. Všechno najdete v dokumentechVětšina námy vytvořených listů není třeba tisknout, stačí vzít papír, pastelky či bloky a můžete si je vytvořit sami doma. :)

                                                                        Vaše učitelky MŠ

Třídní rodičovské schůzky

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky jednotlivých tříd:

1. třída středa 9. září v 16:30

2. třída úterý 15. září v 17:00

3. třída pondelí 14. září v 16:30

4. třída úterý 8. září v 16:30

Těšíme se na vás v novém školním roce. Učitelky MŠ.

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Srdečně zveme rodiče, nově přijatých dětí, do mateřské školky Sluníčko. První rodičovská schůzka se uskuteční         2. června 2020 od 16:00. Blíže se seznámíte s mateřskou školkou. Dozvíte se, co budou děti do MŠ potřebovat. Zodpovíme Vaše dotazy. S sebou prosím přineste vytištěný souhlas s inkasem na stravování. Těšíme se na Vás. Učitelky MŠ

Loučení s předškoláky

Srdečně zveme rodiče a blízké předškolních dětí na Loučení s předškoláky 18.6.2020 od 9:30. V průběhu události budeme dodržovat hygienické předpisy.

Jánská slavnost je ZRUŠENA.

Na základě usnesení rady města bude naše mateřská škola otevřena od 18.5. 2020, v souladu s hygienickými podmínkami dle opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě od 18.5. 2020 do MŠ, se musí SMS nebo telefonicky přihlásit do 13.5. 2020.

SMS u třídních učitelek nebo

mobil  MŠ  733 127 454 

Vzhledem ke ztíženým podmínkám, ve kterých budou MŠ fungovat, paní starostka žádá rodiče, aby v případě, že to není nutné, děti do MŠ nedávali. 

 

POKYNY PRO PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

 

Nejpozději v den nástupu je nezbytné předat v MŠ vámi podepsané čestné prohlášení
 o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (ke stažení  viz níže)

Provoz MŠ včetně stravování bude zajištěn  od 6,30 do 16,45 hod. v každý pracovní den.

Každé dítě účastnící se předškolního vzdělávání bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Roušky budou děti a doprovázející osoby používat při příchodu do MŠ a v šatně děti roušky uloží do svých sáčků. Během pobytu v prostorách třídy a školní zahrady roušky používány nebudou. Rodiče musí mít roušky po celou dobu pobytu v MŠ.

Před vchodem do MŠ je nutná dezinfekce rukou všech lidí vstupujících do areálu (k dispozici u vstupu do koridoru). Ráno po vysvlečení dítěte v šatně si musí dítě důkladně umýt ruce před vstupem do třídy (v umývárně).

V areálu a v budově MŠ je potřeba dodržovat 2m odstupy a minimalizovat velké shromažďování osob, včetně zahrady MŠ. Všichni okamžitě neprodleně opouštějí areál.

Děkujeme všem za spolupráci a za dodržování veškerých pokynů, ohledně mimořádného opatření.

 

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.