ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Středa 13. září v 17:30 – proběhne v eurytmickém sále ZŠ Svobodná přednáška německého waldorfského lektora Uwe Buermanna na téma „Děti a nástrahy kyberprostoru a virtuální reality“.

Pátek 15. září v 8:15 – první školní slavnost – přivítání prvňáčků na naší škole.

V pátek 29. září dopoledne nás čeká Michaelská slavnost.

6. – 9. října k nám zavítá cirkusák Jirka Sadila se svými cirkusovými kousky a fidlátky. Kromě toho, že je cirkusák, je to také vychovatel ve školní družině waldorfské školy v Brně i lektor na waldorfských seminářích pro dospělé.

V pátek 6. a v pondělí 9. října bude mít cirkusové workshopy s dětmi v rámci vyučování. V sobotu 7. října proběhne workshop pro veřejnost – dospělé i děti. Čas bude upřesněn – sledujte plakáty a web školy.

Na více informací o Jirkovi se můžete podívat zde:

V pátek 13. října od 17:00 proběhne v knihovně přednáška mentora školy Godiho Kellera – norského učitele, spisovatele, oblíbeného lektora a skvělého vypravěče. Téma přednášky je: „Proč je waldorfská pedagogika vhodná pro současnou mladou generaci i na středním stupni vzdělávání?“

Součástí přednášky bude vernisáž výstavy prací studentů waldorfských středních škol v Českých Budějovicích a Příbrami. Jedná se o soubor různorodých děl, která vznikla v průběhu waldorfského studia. 

Výstava bude k vidění od 25. září do 22. října v prostorách dětského oddělení Městské knihovny Písek. „Umění je plodem svobodné lidské přirozenosti.“

 

V sobotu 21. října od 9:00 zveme zájemce z řad rodičů budoucích prvňáčků na dopolední školu pro rodiče s ukázkou výuky na prvním stupni.

 

Ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října budou podzimní prázdniny.

 

 

Kurz EURYTMIE – Svět duše

Hledání spojitostí hudby a nás samých, elementy hudby a kvality člověka, skladby soudobé,

klasické i vycházející z lidových skladeb. To vše v 10 lekcích plných eurytmie.

Lektorsky Vás provede Magdaléna Šimonková.

Vždy v úterý v 16:00 – 17:00 v eurytmickém sále ZŠ Svobodná.

10 lekcí od 3. října do 12. prosince 2023, mimo 24. října.

Kurzovné za 10 lekcí 1250,- Kč

Přihlášky a info na tel.: 723 335 639 (M. Šimonková)

Kurz EURYTMIE – Svátky roku v ozvěnách duše

Cyklus čtyř setkání v průběhu roku. Na pozadí nálad čtyř ročních dob, významných svátků

(Sv. Michaela, Vánoc, Velikonoc, sv. Jána) do nich náležících, budeme hledat ozvěny

v náladách duše. Ve skladbách i textech, v proudu eurytmie, prohloubíme prožívání

jednotlivých ročních dob.

Lektorsky Vás provede Magdaléna Šimonková.

Vždy v sobotu od 9:30 do 18:00, ve čtyřech blocích s pauzou na oběd (12:30 – 14:30).

V eurytmickém sále ZŠ Svobodná.

Soboty 14. října, 9. prosince 2023, 6. dubna, 22. června 2024.

Kurzovné 1 sobota 1200,- Kč, 4 soboty 4000,- Kč

Přihlášky a info na tel.: 723 335 639 (M. Šimonková)

VÁNOČNÍ DIVADLO

Chtěli byste hrát divadlo nebo muzicírovat v každoročním chvilkovém spolku Dr. Doll?

Kontaktujte J. Čápovou do 30. září na jitkacap@centrum.cz.

Zkoušky od 19. října každý čtvrtek 17:30 – 19:00 v eurytmickém sále.

Tři představení 20. prosince dopoledne i odpoledne.

Výběr titulu tentokrát vyplyne z počtu a naladění herecké kumpanyje. Mám takovou myšlenku – rejža Jitka Čápová

A na co se můžete těšit na jaře?

Opět na Májovou tančírnu – zapište si termín pátek 10. května 2024 od 20:00 v Divadle pod Čarou.

 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Příchod žáků do školy VŽDY nejpozději v 7:50 hod. Žáci jsou přítomni ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

Družina

 Družina bude v letošním roce otevřena v pěti odděleních:
 1. tř. – Lucie Malá

 2.H – Hana Horníková

 2.J – Eva Toužimská

 3. tř. – Patricie Kovářová 

 4. tř. – Barbora Drápalová

Čas provozu družiny zůstává od loňska nezměněný – ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. Vchodové dveře se budou zamykat v 7:20 hod. Škola se opět otevírá v 7.40.

Odpoledne bude možno všechny děti docházející do ŠD vyzvednout v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V letošním školním roce budou opět v provozu dvě oddělení ranní družiny – jedno oddělení bude od 6:30 otevřeno v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, druhé pouze pro žáky 1. třídy v areálu MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, a to od 7:00. Obědy a odpolední provoz celé ŠD bude zajištěn v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V době ranní družiny se děti nemohou zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Ranní družina v ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, je k dispozici i pro žáky od 5. roč. – obzvláště pro dojíždějící žáky.

Pokud nejsou žáci v družině, čekají venku před školou; v zimních měsících ve vestibulu školy. Děkujeme.

 

Příspěvky (ZŠ) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

jménem W sdružení Písek z.s. bychom Vás rádi požádali o roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu. Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 činí:

1. třída                2.900 Kč (2.700 Kč + 200 Kč družina);

2. – 4. třída         2.700 Kč (2.500 Kč + 200 Kč družina; příspěvek za družinu je pouze za 1. pololetí – ve 2. pololetí bude potřeba zaplatit příspěvek za družinu znovu, protože jsou vyšší náklady na nákup materiálu pro činnosti s dětmi);

5. – 9. třída         2.500 Kč.

 

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 4. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z.s. 2400414578/2010.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 2. K).

          Termín splatnosti je do 15. 10. 2023

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) je možné odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!

W sdružení Písek z.s.

 

Přehled prázdnin pro školní rok 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny od 26. 2. – 3. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března. V pátek 29. března 2024 je svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.