ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
ZŠ Svobodná Písek
V úterý 13. 2. 2024 proběhl již tradiční masopustní průvod, který za podpory školy pořádali rodiče žáků 3. třídy, tentokrát na téma „Voda“. V odpoledních hodinách se náměstíčko před ZŠ Svobodná začalo plnit nejrůznějšími maskami, maškarami a kostýmy, rozvoněly se koblihy nachystané pro hladovějící dav během průvodu a prostranstvím se začala rozléhat hudba v podání pedagogického sboru ZŠ. Před 16. hodinou žáci 3. třídy v doprovodu své třídní učitelky paní V. Tejkalové zahájili akci společným vystoupením, po kterém už nic nebránilo průvodu vydat se na cestu městem. Na třech zastávkách (u Olympie, na Malém náměstí a u Kamenného mostu) proběhly krátké soutěže a poté se průvod vydal do Divadla Pod Čarou, kde začínala od 17 hodin každoroční masopustní veselice. Po krátkém zahájení proběhlo vystoupení s názvem „Labutí jezero“ v podání odvážných maminek a tatínků z řad rodičů třeťáků. Skvělá choreografie a ladné pohyby „labuťáků i labutí“ si právem vysloužily dlouhý aplaus. Po krátké přestávce program zpestřila hudební skupina „Řez dřevem“, která v sále roztančila malé i velké návštěvníky. Od začátku programu byla v prodeji tombola, jejíž losování bylo zároveň zakončením celé povedené akce. Za škálou zajímavých cen stály sponzoři i rodiče třeťáků, kterým tímto ještě jednou děkujeme! Po 19. hodině divadlo pomalu utichalo, návštěvníci se postupně vydávali do svých domovů a nám nezbývá, než poděkovat Městu Písek za podporu masopustního průvodu i Divadlu Pod Čarou za poskytnutí zázemí.
Markéta Irber

"Jak dodat dětem odvahu žít?"

Waldorfská ZŠ Svobodná Písek si Vás dovoluje pozvat na veřejnou přednášku na téma: Jak dodat dětem odvahu žít? Jak dodat mladým lidem optimistický pohled na vlastní budoucnost?

Naším hostem je opět Godi Keller, norský učitel, spisovatel, oblíbený lektor a skvělý vypravěč. Přijďte si poslechnout zajímavé postřehy a podněty, které vycházejí nejen z dlouhodobé praxe, ale hlavně z neutuchajícího zájmu o život ve všech jeho podobách. Přednáška je v anglickém jazyce s tlumočníkem.

Pátek 15. 3. 2024, 17 hod

Přednáškový sál Městské knihovny Písek

Velikonoční jarmark

ZŠ Svobodná a W sdružení Písek Vás srdečně zvou na tradiční Velikonoční jarmark, který se letos bude konat v sobotu 23. března 2024 od 13:00 do 16:00 v prostorách ZŠ Svobodná v Šobrově ulici v Písku. Na jarmarku se budete moci zapojit do výroby pomlázek, píšťalek, nazdobit si vajíčka či vytvořit jarní osení. Samozřejmostí je široká nabídka rukodělných výrobků, lahůdek či domácího občerstvení, v případě přízně počasí bude v provozu i venkovní gril. Přijďte se naladit na nadcházející velikonoční svátky! Během odpoledne se můžete těšit na vystoupení žáčků 1. třídy, ochotnický soubor Copánek či pěvecký soubor Cvrčci. Tradiční jídelna a kavárna budou celé odpoledne k dispozici pro poškádlení chuťových buněk a pro ty, kteří budou chtít zklidnit mysl a ponořit se do pohádkového světa, je připravená Čítárna.

ZPRAVODAJ | KALENDÁŘ AKCÍ ZŠ SVOBODNÁ A MŠ SLUNÍČKO PÍSEK A W SDRUŽENÍ PÍSEK Z.S. - Únor 2024

Pololetní prázdniny
V pátek 2. února budou pololetní prázdniny.


Prezentace ročníkových prací
V týdnu od 5. do 9. února a ve středu 14. a v pátek 16. února nás čekají prezentace ročníkových prací žáků 9. tříd v eurytmickém sále školy. Prezentace budou probíhat v odpoledních hodinách. Sledujte zvláštní plakáty. Všichni jste srdečně zváni.


Výročí waldorfské pedagogiky v Táboře

Vážení waldorfští přátelé,

srdečně Vás všechny zveme v sobotu 10. února 2024 na oslavu desetiletého výročí waldorfské pedagogiky v Táboře ve Spolkovém domě Střelnice.

Je to již 10 let, kdy jsme prvně otevřely dveře waldorfského Dětského klubu Janíček.  

Dopoledne bude probíhat představení různých forem předškolního a školního vzdělávání, kde se mimo jiné bude prezentovat Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích. Waldorfská škola Příbram představí lyceum a umělecké obory. 

Na Akademii se můžete těšit na umělecká vystoupení dětí ze školy i školky. 

V první části Waldorfské veselice k tanci zahraje Petra Bártová Q. - kvintet Petra Bártová, Jára Bárta, Jaroslav Janek, Dominik Hloušek a Tomáš Hájek. Hostovat bude Pája Ambrožová. Zatančíme si bretaňské kruhové tance s Benjaminem Emeriaudem. V druhé polovině večera zahraje skupina Sen o Baronu Prášilovi písně lidové z Čech, Moravy a zbytku světa. Veselice je určena pro dospělé.

Vstupenky v prodeji ZDE: 

https://www.janicekops.cz/vstupenky

Podrobný program najdete tamtéž.

Těšíme se na Vás. Za organizační tým,

Valérie Procházková

 Plakátek ZDE:

Masopustní veselí
V úterý 13. února se přijďte pobavit a zapojit se do masopustního veselí pořádaného 3. třídou. Sraz masek před školou je v 15:45, v 16:00 vyráží průvod do města směrem k Divadlu Pod Čarou, kde bude od 17 hodin probíhat masopustní rej.
Během průvodu vás čeká výborné občerstvení, v divadle pak živá muzika, vystoupení rodičů a bohatá tombola.

Třídní schůzky MŠ
19.února proběhnou v mateřské školce třídní schůzky. Bližší informace na nástěnkách školky.

Den otevřených dveří na 2. stupni
Ve středu 21. února nás čeká v rámci hlavního vyučování den otevřených dveří na 2. stupni a v odpoledních hodinách škola pro rodiče s ukázkami výuky 2. stupně (čas bude upřesněn).
Po obou akcích bude probíhat beseda.
Pro účast bude potřeba se telefonicky ohlásit v kanceláři školy na telefonním čísle
382 214 815.

Jarní povzbuzení
Od úterý 13. února bude probíhat kurz eurytmie JARNÍ POVZBUZENÍ pod vedením
Magdalény Šimonkové, více info viz. plakát.

Jarní prázdniny
od 26. února do 3. března.

 

Podmínkou pro splnění kritéria "účast na předzápisových akcích" je, aby se jeden nebo oba zákonní zástupci dítěte zúčastnili minimálně tří z pěti akcí před zápisem do 1. tř. konaných ve školním roce 2023/2024, na kterých bylo vydáváno osvědčení o účasti (Dopolední škola pro rodiče, Odpolední škola pro rodiče, Dny otevřených dveří, Konzultace pro rodiče předškoláků v rámci konzultačního týdne), přičemž jednou z akcí musí být účast na konzultaci a další dvě jsou volitelné dle vlastího výběru.  

Pozvání na jarní kurz eurytmie

Kurz EURYTMIE – Svátky roku v ozvěnách duše

Cyklus čtyř setkání v průběhu roku. Na pozadí nálad čtyř ročních dob, významných svátků

(Sv. Michaela, Vánoc, Velikonoc, sv. Jána) do nich náležících, budeme hledat ozvěny

v náladách duše. Ve skladbách i textech, v proudu eurytmie, prohloubíme prožívání

jednotlivých ročních dob.

Lektorsky Vás provede Magdaléna Šimonková.

Vždy v sobotu od 9:30 do 18:00, ve čtyřech blocích s pauzou na oběd (12:30 – 14:30).

V eurytmickém sále ZŠ Svobodná.

Soboty 14. října, 9. prosince 2023, 6. dubna, 22. června 2024.

Kurzovné 1 sobota 1200,- Kč, 4 soboty 4000,- Kč

Přihlášky a info na tel.: 723 335 639 (M. Šimonková)

A na co se můžete těšit na jaře?

Opět na Májovou tančírnu – zapište si termín pátek 10. května 2024 od 20:00 v Divadle pod Čarou.

 

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Příchod žáků do školy VŽDY nejpozději v 7:50 hod. Žáci jsou přítomni ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

Družina

 Družina bude v letošním roce otevřena v pěti odděleních:
 1. tř. – Lucie Malá

 2.H – Hana Horníková

 2.J – Eva Toužimská

 3. tř. – Patricie Kovářová 

 4. tř. – Barbora Drápalová

Čas provozu družiny zůstává od loňska nezměněný – ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. Vchodové dveře se budou zamykat v 7:20 hod. Škola se opět otevírá v 7.40.

Odpoledne bude možno všechny děti docházející do ŠD vyzvednout v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V letošním školním roce budou opět v provozu dvě oddělení ranní družiny – jedno oddělení bude od 6:30 otevřeno v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, druhé pouze pro žáky 1. třídy v areálu MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, a to od 7:00. Obědy a odpolední provoz celé ŠD bude zajištěn v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V době ranní družiny se děti nemohou zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Ranní družina v ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, je k dispozici i pro žáky od 5. roč. – obzvláště pro dojíždějící žáky.

Pokud nejsou žáci v družině, čekají venku před školou; v zimních měsících ve vestibulu školy. Děkujeme.

 

Příspěvky (ZŠ) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

jménem W sdružení Písek z.s. bychom Vás rádi požádali o roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu. Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 činí:

1. třída                2.900 Kč (2.700 Kč + 200 Kč družina);

2. – 4. třída         2.700 Kč (2.500 Kč + 200 Kč družina; příspěvek za družinu je pouze za 1. pololetí – ve 2. pololetí bude potřeba zaplatit příspěvek za družinu znovu, protože jsou vyšší náklady na nákup materiálu pro činnosti s dětmi);

5. – 9. třída         2.500 Kč.

 

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 4. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z.s. 2400414578/2010.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 2. K).

          Termín splatnosti je do 15. 10. 2023

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) je možné odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!

W sdružení Písek z.s.

 

Přehled prázdnin pro školní rok 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny od 26. 2. – 3. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března. V pátek 29. března 2024 je svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.