ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PŘIHLÁŠKA NA ČESKO-UKRAJINSKÉ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
2024

1.termín 15.7- 19.7.2024 (8.00-16.00)  (Malá,Horníková)

2.termín 22.7- 26.7.2024  (8.00-16.00)  (Drápalová,Kovářová,Toužimská )

Cena:500 Kč

Platbu prosím zasílejte na účet 7592490227/0100 (do poznámky uveďte jméno dítěte a příměstský tábor)

Většinu času trávíme s dětmi venku. Pro děti jsou připraveny sportovní hry, výtvarné dílničky, zajímavé tematické exkurze, výlety.

Bližší informace budou upřesněny.

Dotazy a vyplněné přihlášky odesílejte (nebo osobně v družině) na email:

lucie.mala@zssvobodna.cz

Případné dotazy zodpovíme i v družině Z.Š-Malá, Horníková

Uzavírka podání přihlášky je 19.6.2024

 

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24

Příchod žáků do školy VŽDY nejpozději v 7:50 hod. Žáci jsou přítomni ve třídě nejpozději 5 minut před začátkem vyučování.

Družina

 Družina bude v letošním roce otevřena v pěti odděleních:
 1. tř. – Lucie Malá

 2.H – Hana Horníková

 2.J – Eva Toužimská

 3. tř. – Patricie Kovářová 

 4. tř. – Barbora Drápalová

Čas provozu družiny zůstává od loňska nezměněný – ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. Vchodové dveře se budou zamykat v 7:20 hod. Škola se opět otevírá v 7.40.

Odpoledne bude možno všechny děti docházející do ŠD vyzvednout v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V letošním školním roce budou opět v provozu dvě oddělení ranní družiny – jedno oddělení bude od 6:30 otevřeno v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, druhé pouze pro žáky 1. třídy v areálu MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, a to od 7:00. Obědy a odpolední provoz celé ŠD bude zajištěn v budově ZŠ Svobodné, Šobrova 2070.

V době ranní družiny se děti nemohou zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Ranní družina v ZŠ Svobodné, Šobrova 2070, je k dispozici i pro žáky od 5. roč. – obzvláště pro dojíždějící žáky.

Pokud nejsou žáci v družině, čekají venku před školou; v zimních měsících ve vestibulu školy. Děkujeme.

 

Příspěvky (ZŠ) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

jménem W sdružení Písek z.s. bychom Vás rádi požádali o roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu. Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 činí:

1. třída                2.900 Kč (2.700 Kč + 200 Kč družina);

2. – 4. třída         2.700 Kč (2.500 Kč + 200 Kč družina; příspěvek za družinu je pouze za 1. pololetí – ve 2. pololetí bude potřeba zaplatit příspěvek za družinu znovu, protože jsou vyšší náklady na nákup materiálu pro činnosti s dětmi);

5. – 9. třída         2.500 Kč.

 

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 4. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z.s. 2400414578/2010.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 2. K).

          Termín splatnosti je do 15. 10. 2023

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz.

Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) je možné odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!

W sdružení Písek z.s.

 

Přehled prázdnin pro školní rok 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny od 26. 2. – 3. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března. V pátek 29. března 2024 je svátek.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.