ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Školné pro rok 2020/2021 je 390,- Kč. Předškolní děti úplatu za vzdělávání nehradí.

Cena celodenní stravy:                                                                           

Děti do 6-ti let 35,-Kč  (přesnídávka 7,50 kč, oběd 20 kč, svačina 7,50 kč)   

Děti s odkladem šk. docházky (7 let) 40,-Kč  (přesnídávka 7,50kč, oběd 25 kč, svačina 7,5kč)

Školné a stravné se platí zálohově dopředu - na září 2019 již v srpnu 2019 (20. srpna). Rodiče zajistí povolení k inkasu 1500,- na dítě.

č.ú. 12638271/0100 Komerční banka (pouze školné a stravné)

Platby budou poprvé sraženy mezi 20.8.2019 - 25.8.2019, v dalších měsících pak opět zálohově předem na následující měsíc (tedy např.: úhrada za říjen proběhne již v září atd.).

Odhlášky a přihlášky stravy přijímáme pouze na třídách do 12 hod. předchozího dne. V první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno vyzvednout stravu v přinesém jídlonosiči od 11:00 - 11:15 hod. V dalších dnech nepřítomnosti v MŠ nemá dítě na dotované stravování (za cenu potravin) nárok podle 119 zákona 561/2004 Sb. Zákonný zástupce je povinen stravu odhlásit. Po nepřítomnosti dítěte je nutné stravu přihlásit a to den před nástupem do mš do 12 hod.

Kancelář stravování se nachází na MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, 297 01 Písek

- vede stravování a placení školného společně pro MŠ Sluníčko i pro 16.MŠ

- hospodářka Hana Růžičková

- telefon mobilní: 733 127 451, pevná linka: 380 420 643, email: jidelna@zssvobodna.cz