ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Oznámení konání voleb do školské rady a výzva k podání návrhů kandidátů

na členy školské rady za zákonné zástupce žáků

 

Vážení rodiče,

volby do školské rady ZŠ Svobodné a MŠ Písek proběhnou na shromáždění zákonných zástupců žáků ve středu 26. 2. 2020 v eurytmickém sále ZŠ Svobodné a MŠ Písek, Šobrova 2070 v 17.00 hod.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jen jedním hlasem jeden z jeho zákonných zástupců.

Zvoleni budou 3 navržení kandidáti, kteří získají nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

Navrhovat kandidáty je možno nejpozději do 10. 2. 2020 do 15.00 hod. u Miloslava Machače tel: 733 127 452 osobně v kanceláři školy nebo emailem na adrese miloslav.machac@zssvobodna.cz.

Listina kandidátů navržených zákonnými zástupci bude zveřejněna na nástěnce ve škole, nebo ZDE: a rozeslána emailovými kolečky tříd 10. 2. 2020.

Přípravný výbor:

Tomáš Mandík – předseda

Monika Kříženecká

Miloslav Machač

V Písku 3.2. 2020