ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Příspěvky (ZŠ) pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

jménem W sdružení Písek z.s. bychom Vás rádi požádali o roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu. Výše příspěvku pro školní rok 2023/2024 činí:

1. třída                2.900 Kč (2.700 Kč + 200 Kč družina; příspěvek za družinu je pouze za 1. pololetí – ve 2. pololetí bude potřeba zaplatit příspěvek za družinu znovu (a to ve výši 300 Kč), protože jsou vyšší náklady na nákup materiálu pro činnosti s dětmi););
2. – 4. třída         2.700 Kč (2.500 Kč + 200 Kč družina; příspěvek za družinu je pouze za 1. pololetí – ve 2. pololetí bude potřeba zaplatit příspěvek za družinu znovu (a to ve výši 300 Kč), protože jsou vyšší náklady na nákup materiálu pro činnosti s dětmi);
5. – 9. třída         2.500 Kč.

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 4. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z.s. 2400414578/2010.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 2. K).

Termín splatnosti je do 15. 10. 2023

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz.
Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) je možné odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ). Potvrzení o daru vydá na požádání hospodářka sdružení paní Hanka Keclíková.

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU!