ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Upozornění na uzavírku místní komunikace III

Úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy č. 10c v Písku, v ul. Budovatelská, v úseku od stykové křižovatky tvaru „T“ s ul. Šobrova (bytový dům č.p. 1842) po křižovatku s ul. Šobrova u železniční trati (jednosměrný výjezd ul. Budovatelská s pokračováním do ul. Šobrova), v délce uzavírky 650 bm, pro provádění stavebních a výkopových prací v souvislosti s provedením opravy
asfaltobetonové vozovky – frézování vozovky, úprava obrub a armatur ve vozovce a pokládka podkladní a nové obrusné vrstvy vozovky.
Úplná uzavírka místní komunikace (obousměrné a jednosměrné) v předmětném úseku se povoluje trvale bez přerušení na období od 01.11.2021 do 19.11.2021 včetně, v rozsahu podle zhotovitelem předložené situace dopravně inženýrského opatření a harmonogramu prací.

Vyhlášení ředitelského volna

Vážení rodiče,
na základě zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon), §24 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji z organizačních důvodů tzv. ředitelské volno v pondělí 27.9. 2021 a dále ve čtvrtek a pátek 18. a 19. 11. 2021.
Školní družina bude v omezeném režimu v provozu
pouze ve dnech 18. a 19. 11. 2021.
Děkujeme za pochopení.

Máme nové vybavení v tělocvičně!

Projekt v celkové výši 119.329,83Kč podpořil
Jihočeský kraj
Dotační program: Podpora sportu
Opatření č. 2: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí

S velkou radostí jsme přijali zprávu, že naší škole byla poskytnuta dotace na obnovu vybavení naší tělocvičny a zároveň na zakoupení ochranné sítě pro doskočiště.

Abychom mohli dále rozvíjet obratnost, bylo z dotace zakoupeno následující vybavení: žíněnky 200x100x8cm, dopadové žíněnky 200x100x20cm, švédská bedna s pojezdem, gymnastická koza s pojezdem, molitanová bedna čtyřdílná, výška 120cm,švédské lavičky 250cm, dvoudílná bednička s boky z příček, stojany pro skok vysoký, laťka pro skok vysoký – molitan, laťka pro skok vysoký – karbonát, plachta na doskočiště, písek do doskočiště.

Děkujeme!

Cyklus setkání pro rodiče budoucích prvňáčků

Přehled prázdnin pro školní rok 2021/2022

  • Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu  1. září 2021.
  • Podzimní prázdniny připadnou na středu  27. října a pátek 29. října 2021.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022.Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.
  • V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2022.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. Února 2022.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny od 12. 2. - 20. 2. 2022.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022 a pátek 15. dubna 2022.
  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
  • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.