ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Omluva za změnu termínu

POZOR – U VÝŠE UVEDENÉ AKCE BYL ZMĚNĚN TERMÍN!

Z původně plánovaného termínu 15. března se odpolední škola pro rodiče přesouvá o týden později, tedy na 22. března. Ke změně jsme nuceni kvůli návštěvě lektora Uwe Buermanna, kterou jsme si přáli, ale jejíž termín jsme nemohli ovlivnit. Pan Buermann je časově velmi vytížen, v České republice má v březnu turné po více waldorfských školách a na uvedený termín, kdy jsme plánovali školu pro rodiče, nám byl přidělen organizátory.

Omlouváme se za případné způsobené komplikace. A na tomto místě Vás ještě jednou Vás zveme na přednášku – pokud už jste k nám měli namířeno na školu pro rodiče, využijte tento čas a nenechte si ujít povídání výjimečného lektora!

Začněte psát zde...

Milí rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že vedení Jihočeského kraje schválilo dotační program na podporu Jihočechů ohrožených kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií v období podzimu a zimy 2022/2023 My v tom Jihočechy nenecháme.

Cílem tohoto programu je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí. Část nákladů na tyto aktivity je nyní možné při splnění stanovených podmínek proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě.

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou následující:

1.     pobírání dávky „Přídavek na dítě“ (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

2.     pobírání dávky „Příspěvek na bydlení“ (v 1. nebo 2. čtvrtletí roku 2022) nebo

3.     čistý měsíční příjem připadající na člena společné domácnosti je ve výši max. 13.000 Kč

Podmínkou pro přiznání a vyplacení podpory dále je, že zákonný zástupce podporované osoby a jeho manžel/druh/partner není ke dni podání žádosti o podporu déle než 6 měsíců veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (potvrzeno úřadem práce na formuláři přílohy č. 6 Pravidel).

Prostřednictvím naší školy můžete požádat o příspěvek na následující:

-        úplatu za předškolní vzdělávání (390 Kč měsíčně);

 

-        poplatek za školní družinu (který se platí společně s obědy a činí 100 Kč měsíčně);

 

-        stravování v MŠ i ZŠ (celodenní stravování pro děti v MŠ do 6 let věku stojí 45 Kč, pro děti od 6 let stojí 50 Kč; stravování ve školní jídelně: pro děti 7 – 10 let je cena za oběd 32 Kč, pro děti 11 – 14 let 34 Kč a pro děti od 15 let 36 Kč).

 

Z uvedeného dotačního programu je možno uhradit náklady vzniklé od 1. 8. 2022 do 31. 1. 2023.

Veškeré informace k němu naleznete zde: 

https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Formulář žádosti naleznete zde

 

Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh můžete přinést v pracovní dny od 7.45 do 15 hodin do kanceláře školy Šobrova 2070, a to nejpozději do 31. října 2022.

Prosíme, spolu s žádostí o příspěvek a přílohami zanechte také telefonický kontakt, abychom se na Vás v případě potřeby mohli obrátit!

Pro Vaše dotazy a více informací, prosím, kontaktujte pana Vladislava Kravara v pracovních dnech od 8 do 10 hodin v kanceláři školy nebo telefonicky na čísle 382 214 815, email: vladislav.kravar @zssvobodna.cz

Přehled prázdnin pro školní rok 2022/2023

  • Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.
  • Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
  • Vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny od 20. 2. - 26. 2. 2023.
  • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
  • Vyučování v druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
  • Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.
  • Vyučování ve školním roce 2023/24 začne v pondělí 4. září 2023.