ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

PLÁNOVANÉ AKCE

Informace o aktuálních akcích, které se v rámci MŠ konají, jsou vždy vyvěšené na nástěnkách či dveřích u jednotlivých tříd.

Školní rok 2023- 2024

Akce na měsíc říjen 2023

 • 3.10.,10.10., 17.10.  Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 1., 2., 3. - tř. Veverky
 • 5.10., 12.10.,19.10   Plavecký výcvik - 4., 5., 6.  lekce - tř. Veverky  
 • 18.10.                         Divadlo v MŠ - Gustav "Kašpářek v dračí jeskyni" - loutkové
 • 26.10.                         Plavecký výcvik-  není -  přesunuto z důvodu podzimních prázdnin - tř. Veverky
 • 31.10.                         Vzdělávácí program ve Sladovně - Hnízdo illustrace - tř. Koťata

Akce na měsíc září 2023

 • 5.9.                       Třídní schůzka pro předškoláky - tř. Veverky od 15.30 hod.
 • 7.9.,14.9.,21.9.   Plavecký výcvik - 1., 2., 3.  lekce - tř. Veverky  
 • 19.9. , 26.9.         Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 1., 2. - tř. Veverky 
 • 20.9.                     Dravci a sovy - ukázka dravých ptáků na školní zahradě

 

Školní rok 2022-2023

Akce na měsíc červen  2023

 • 1.6.      MDD na školní zahradě- soutěže,odměny - pohádkové postavy
 • 1.6.       Besídka ke dni matek - od 15.30 hod. tř. Koťata
 • 7.6.       Výlet Protivín - Krokod. ZOO-  tř.Veverky, Koťata
 • 7.6.       Výlet - Zvířátkov Písek - tř. Kuřátka
 • 15.6.     Rozloučení  s předškoláky - od 16.30 hod
 • 21.6.     Divadlo Pirošuk - Zlatá husa, Modrý kahanec

Akce na měsíc květen 2023

 • 2.5.     5. návštěva solné jeskyně- tř. Koťata
 • 3.-4.5. Zápis do MŠ - ve tř. Kuřátek - 13.00-17.00 hod.
 • 4.5.      For body - 2. lekce - cvičení - tř. Veverky
 • 10.5.    ukázka florbalu na školní zahradě - třída Veverky, Koťata
 • 11.5.    besídka ke dni matek - tř. Kuřátka - od 15.30 hod.
 • 11.5.    workshop - hřiště ZŠ Svobodná a ZŠ Šobrova - tř. Koťata
 • 11.5.    For body - 3. lekce - cvičení - tř. Veverky
 • 16.5.    besídka ke dni matek - tř. Koťata - od 15.30 hod. pro nemoc         přesunuto (termín bude upřesněn)
 • 18.5.    For body - 4. lekce - cvičení - tř. Veverky
 • 24.5.    divadlo v MŠ - div. LUK - "O Budulínkovi"
 • 25.5.    For body - 5. lekce - cvičení - tř. Veverky

Akce na měsíc duben 2023

 •   4.4.  1. návštěva solné jeskyně - tř. Koťata
 • 11.4.  2. návštěva solné jeskyně - tř. Koťata
 • 13.4.  Den otevřených dveří - ve tř. Kuřátek - 15-17 hod.
 • 18.4.  3. návštěva solné jeskyně - tř. Koťata
 • 19.4.  Cvičení - sportovní hala - basket Sršni - tř. Veverky
 • 20.4.  For body - 1. lekce - cvičení - tř. Veverky
 • 25.4.  4. návštěva solné jeskyně - tř. Koťata
 • 26.4.  Divadlo v MŠ - "KOS" - Pan doktor léčím rád
 • 27.4.  For body - 2. lekce - cvičení - tř. Veverky
 • v týdnu  od 17.4. - 21.4. je MŠ zapojena do projektu DEN ZEMĚ-           "BUĎ SVŮJ - UPCYKLUJ" - letáky budou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd

Akce na měsíc březen 2023

 •   8.3.  Divadlo v MŠ - divadlo "Sluníčko" - Co se děje na louce
 • 10.3.  Knihovna - vzděláv. program - Co umí moje tělo - tř. Veverky
 • 14.3.  Z.Š. Svobodná a Z.Š. Šobrova - workshop - tř. Koťata
 • 15.3.   Jarní dílničky - tř. Veverky od 15.30 hod.
 • 16.3.  Muzeum - Jarně velikonoční hry a dílny- tř. Veverky
 • 21.3.  Návštěva Z.Š E.Beneše - předškoláci - tř. Veverky
 • 21.3.   Jarní dílničky - tř. Koťata - od 15.30 hod
 • 27.3.  Worshop v MŠ - čtenářská pregramotnost - tř. Koťata a tř. Veverky
 • 29.3.  Jarní dílničky - tř. Kuřátka - od 15.30 hod. 

Akce na měsíc únor 2023

 • 10.2.  Zážitková akce - ukázková canisterapie v MŠ
 • 17.2.  Karneval v MŠ s divadlem "Bambini"
 • 20.2.-26.2. Jarní prázdniny - MŠ otevřena
 • 28.2.  Výroba dárku pro maminky s agenturou - tř. Veverky, tř. Koťata

Akce na měsíc leden 2023

 •   2.1. MŠ uzavřena - vánoční prázdniny
 • 11.1. Divadlo v MŠ - div. Zvoneček - Královna Koloběžka

Akce na měsíc prosinec 2022

 •   2.12.  Mikulášská nadílka v MŠ - div. "Luk"
 • 12.12.  Návštěva muzea - vánoční dílničky - tř. Veverky
 • 13.12.  PRIMA VIZUS - možnost vyšetření zraku  v MŠ - 8.30 hod.
 • 14.12.  Vánoční besídka - tř. Veverky  - 15.30 hod.
 • 15.12.  Nadělování v MŠ - přiletí Ježíšek 
 • 16.12.  Divadlo v MŠ - div. "Kolem" - Veselé putování do Betléma

Akce na měsíc listopad 2022

 •   4.11. Plavecký výcvik - 6. lekce - tř. Veverky
 •   9.11. Divadlo v MŠ - " div. Bambíny" - Pohádkové čarování
 • 11.11. Plavecký výcvik - 7. lekce - tř. Veverky
 • 22.11. Návštěva Sladovny - labyrint "Mraveniště" - tř. Veverky
 • 28.11. Vánoční focení v MŠ - 8.00 hod.
 • 29.11. Workshop na ZS Svobodná a ZS Šobrova - tř. Koťata

Akce na měsíc říjen 2022 

 • 4. 10.   Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 3.- tř. Veverky 
 •  7.10.    Plavecký výcvik - 4. lekce - tř. Veverky- zrušeno
 • 11.10.  Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 4.- tř. Veverky 
 • 14.10.  Plavecký výcvik - 5. lekce - tř. Veverky
 • 18.10.  Človíček - 5 - v MŠ - zdarma - tř. Veverky
 • 21.10.   Plavecký výcvik - 6. lekce - tř. Veverky
 • 24.10.   Divadlo v MŠ - div. "Doremi" -  Saxana, aneb strašidel se nebojíme

Akce na měsíc září 2022 

 • 6.9.      Třídní schůzka pro předškoláky - tř. Veverky od 15.30 hod.
 • 9.9.      Plavecký výcvik - 1. lekce - tř. Veverky
 • 16.9.    Plavecký výcvik - 2. lekce - tř. Veverky
 • 20. 9.   Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 1.- tř. Veverky 
 • 21.9.    Divadlo v MŠ - div. "Fugo na cestách" -  Sestřičky barvičky
 • 23. 9.   Plavecký výcvik - 3. lekce - tř. Veverky- přeloženo
 • 27.9.    Návštěva muzea - vzdělávací program Človíček 2.- tř. Veverky 
 • 30.9.    Plavecký výcvik - 3. lekce - tř. Veverky

Š

 

 

 

 

 

 

 

Plánované akce:

 • Informační třídní schůzky s rodiči dětí v MŠ - předškoláci
 • Den otevřených dveří – při zápisu do MŠ + 1. den školního roku
 • Podzimní dílničky
 • Mikulášská besídka
 • Vánoční besídka - pouze předškoláci
 • Vánoční chystání s rodiči
 • Vánoční nadílka s dětmi
 • Karnevalový rej v MŠ
 •  Jarní dílničky
 • Svátek maminek – oslava v MŠ – besídka
 • Besídky pro seniory v seniorském domě "Světlo"
 • Den plný překvapení – MDD
 • Exkurze u hasičů a záchranné služby
 • Návštěva knihovny a Prácheňského muzea
 • Školní výlety
 • Rozloučení se školním rokem – Zahradní slavnost (s rodiči)

Celoroční akce:

 • Kroužek přírodovědný
 • Kroužek Logoškolka – dle potřeb dětí
 • Kroužek Angličtina hrou
 • Zdravotní cvičení ve ForBody studiu
 • Plavecký výcvik v hotelu Amerika (10 lekcí )
 • Kondiční cvičeni v Harmony clubu
 • Slavíme narozeniny dětí
 • Divadelní představení v MŠ (zájezdová divadla)
 • Výlety do přírody – turistické vycházky