ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

ORGANIZACE ŠKOLKY - 16. MŠ

Provoz MŠ

MŠ je otevřena: 6.15-16.45 hodin:

– příchody nejlépe do 8.30 hodin, pak se MŠ zamyká
– odchody po obědě do 12.30 hodin, po odpočinku od 14.15 hodin

Scházení dětí: od 6.15 do 7.15 hod. ve třídě Koťátek na hlavní budově.                Rozcházení dětí: od 15:30 do 16:45 hod.ve třídě Veverek  na hlavní budově.

Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká, proto prosíme všechny rodiče o dodržování těchto časů!!!!

– ráno otevřeno na zazvonění 6.15- 8.30 hod.
– po obědě otevřeno na zazvonění 12.00 - 12.30 hod.
– odpoledne otevřeno na zazvonění 14.15 - 16.45 hod.

Režim dne:

– Příchod dětí
– Spontánní činnost
– Cvičení
– Svačina
– Řízená činnost
– Pobyt venku
– Oběd
– Odpočinek
– Svačina
– Spontánní zájmová činnost

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena Vnitřní směrnicí ředitele školy čj. 46/2006 vždy na školní rok tedy od 1. 9. - 31. 8. Ve školním roce 2023/2024 je úplata stanovena částkou 420,- Kč. (předškoláci a děti s odkladem školkovné neplatí)

Stravování

Veškeré stravování dětí a zaměstnanců 16. MŠ zajišťují paní kuchařky přímo v MŠ. Vaří vyváženou racionální a chutnou stravu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Pitný režim je zajištěn po celý den podáváním čaje, ovocných šťáv a džusů.

Odhlásit nebo přihlásit stravu je nutné den předem od 11.30 do 12.30 hod.

Není-li dítě přítomno v MŠ, je možné vyzvednout si neodhlášený oběd nejpozději do 12.30 hod. (do přinesených nádob), ale pouze první  den absence. V případě absence volejte do 8.15 hod.

Výše stravného pro školní rok 2023/2024

Celodenní stravování pro děti 3-6 let 45 Kč

– přesnídávka 10 Kč
– oběd 25 Kč
– svačina 10 Kč

Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku 53 Kč

– přesnídávka 10 Kč
– oběd 33 Kč
– svačina 10 Kč

Stravné a školné se platí zálohově dopředu – na září již v srpnu.

Rodiče musí zařídit:

– povolit inkaso na účet č. 78-466040207/0100
– potvrzení o povolení inkasa je nutné dodat do MŠ

Částky za stravné a školné ze sporožirových a běžných účtů budou inkasovány mezi 20. a 31. dnem v předchozím měsíci.

Kancelář stravování se nachází na MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720.
- vede stravování a placení školného
- hospodářka : Petra Babáková
- telefon: 733 127 451, 380 420 643
- email: jidelna@zssvobodna.cz
- provozní doba kanceláře: PO 10.00-13.00, ÚT 12.00 - 16.00 pro rodiče, ST 10.00- 14.00, a ČT 12.00- 16.00, PÁ 11.00 - 13.00