ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

ORGANIZACE ŠKOLKY - 16. MŠ

Provoz MŠ

MŠ je otevřena: 6.30-16.30 hodin:

– příchody nejlépe do 8.15 hodin, pak se MŠ zamyká
– odchody po obědě do 12.30 hodin, po odpočinku od 14.15 hodin

Scházení a rozcházení dětí: od 6.30 do 7.15 hod. a od 15:45 do 16:30 hod. jsou všechny děti ve 2. třídě ,,Koťátka" na hlavní budově.

Z bezpečnostních důvodů se mateřská škola zamyká, proto prosíme všechny rodiče o dodržování těchto časů!!!!

– ráno otevřeno na zazvonění 6.30 - 8.15 hod.
– po obědě otevřeno na zazvonění 12.00 - 12.30 hod.
– odpoledne otevřeno na zazvonění 14.15 - 16.30 hod.

Režim dne:

– Příchod dětí
– Spontánní činnost
– Cvičení
– Svačina
– Řízená činnost
– Pobyt venku
– Oběd
– Odpočinek
– Svačina
– Spontánní zájmová činnost

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena Vnitřní směrnicí ředitele školy čj. 46/2006 vždy na školní rok tedy od 1. 9. - 31. 8. Ve školním roce 2021/2022 je úplata stanovena částkou 390,- Kč. (předškoláci a děti s odkladem školkovné neplatí)

Stravování

Veškeré stravování dětí a zaměstnanců 16. MŠ zajišťují paní kuchařky přímo v MŠ. Vaří vyváženou racionální a chutnou stravu. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Pitný režim je zajištěn po celý den podáváním čaje, ovocných šťáv a džusů.

Odhlásit nebo přihlásit stravu je nutné den předem od 11.30 do 12.30 hod.

Není-li dítě přítomno v MŠ, je možné vyzvednout si neodhlášený oběd nejpozději do 12.30 hod. (do přinesených nádob), ale pouze první  den absence. V případě absence volejte do 8.15 hod.

Výše stravného pro školní rok 2021/2022

Celodenní stravování pro děti 3-6 let 38 Kč

– přesnídávka 9 Kč
– oběd 20 Kč
– svačina 9 Kč

Děti, které v daném roce dovrší 7 let věku 43 Kč

– přesnídávka 9 Kč
– oběd 25 Kč
– svačina 9 Kč

Stravné a školné se platí zálohově dopředu – na září již v srpnu.

Rodiče musí zařídit:

– povolit inkaso na účet č. 78-466040207/0100
– potvrzení o povolení inkasa je nutné dodat do MŠ

Částky za stravné a školné ze sporožirových a běžných účtů budou inkasovány mezi 20. a 31. dnem v předchozím měsíci.

Kancelář stravování se nachází na MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720.
- vede stravování a placení školného
- hospodářka Hana Růžičková
- telefon: 733 127 451, 380 420 643
- email: jidelna@zssvobodna.cz
- provozní doba kanceláře: ÚT a ČT 11.00 - 16.00, ST a PÁ 11.00 - 15.00