ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Hlavní činností sdružení je podpora chodu Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek. V praxi to znamená:

Spoluúčast rodičů na přípravě a průběhu některých slavností a jarmarků, které pořádá škola (Martinská slavnost, Adventní jarmark, Masopustní průvod, Velikonoční jarmark a Vynášení smrtky).

Někdy je třeba také naší fyzické pomoci i za jiných okolností – v minulosti to bylo např. opakovaně stěhování (to nás snad již čekat nebude), každoročně je třeba vložit síly do brigády na zahradě MŠ Sluníčko, kterou nově budujeme, ale kromě toho je třeba ji prostě udržovat.

Stále je zapotřebí morální podpory členů – očekává se od nás aktivní utváření společenství školy a vědomá spolupráce na tomto úkolu, ovšem v případě potřeby i přiložení rukou k dílu. To se v nedávné době dělo v podobě Pracovní skupiny rodičů, jež měla za cíl zrovnoprávnění vztahů dvou ZŠ v jedné budově. Nutno dodat, že Pracovní skupina se tímto úkolem zabývala velmi intenzivně, což po mnohém úsilí vedlo k pozitivnímu výsledku.

Sdružení napomáhá škole s organizací besed a přednášek, na které jsou zváni zajímaví hosté.
Vedle uvedených aktivit má sdružení také své vlastní aktivity:

  • Patří mezi ně volnočasové aktivity pro děti i dospělé: kroužek plný her a pohybu Jum jum, letní tábor, kroužek zpívání, ochotnický divadelní soubor Copánek. Pokud byste měli nápad a chtěli si sami otevřít kroužek pod sdružením – neváhejte nás kontaktovat! Výhodou pro vás je, že nemusíte mít živnostenský list, ale pracujete na dohodu o provedení práce (DPP).
  • Již tradičně na začátku června pořádá sdružení divadelní přehlídku žáků waldorfských škol z celé republiky Duhové divadlo.
  • Ve školním roce 2010/11 jsme iniciovali vznik společných setkání s ostatními sdruženími při waldorfských školách. Odté doby probíhají každoročně. Považujeme za velmi přínosné se těchto setkání účastnit, neboť si vyměňujeme cenné z kušenosti.
  • Sdružení také obstarává finanční prostředky pro svou vlastní činnost i pro aktivity školy (výše zmíněné slavnosti) a má na starost hospodaření s nimi i s příspěvky žáků.