ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

VEDENÍ ŠKOLY:  

Ředitel školy: Mgr. Miloslav Machač

miloslav.machac@zssvobodna.cz

telefon: +420 380 420 641

mobil: +420 733 127 452

Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Čáp

jiri.cap@zssvobodna.cz

telefon: +420 380 420 642  

mobil:  +420 604 673 088

Hospodářka školy:  Iveta Rabasová

info@zssvobodna.cz

telefon: +420 382 214 815

 

Školník:  Martin Šmída

martin.smida@zssvobodna.cz

telefon: +420 382 214 815

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. třída: Šárka Ocmanová  

sarka.ocmanova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 13:00 - 14:00

 

2. I třída: Mgr. Iva Hrdličková

iva.hrdlickova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 12:00 - 13:00

3.D třída: Ing. Dagmar Hovorková

dasa.hovorkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 13:30 - 14:00

5. třída :Mgr. Tomáš Mandík

tomas.mandik@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 14:00 - 15:00

7.I třída: Mgr. Ilona Šťastná

ilona.stastna@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: pondělí 11:15 - 11:45

8. třída: Mgr. Markéta Hrodková

marketa.hrodkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 13:30 - 14:00

2.K třída: Mgr. Kateřina Vitujová

katerina.vitujova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 12:30 - 14:00

3.K třída: Mgr. Kateřina Sedláková

katerina.sedlakova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 12:30 - 14:00

4. třída: Mgr.Libuše Vlasáková

libuse.vlasakova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 14:00 - 15:00

6. třída: Mgr. Jitka Míková

jitka.mikova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: úterý 10:15 - 11:00

7.K třída: Mgr. Martina Kocourková

martina.kocourkova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 14:30 - 15:00

9. třída: Mgr. Zdeňka Jelenová

zdena.jelenova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: úterý 12:00 - 12:45

DALŠÍ UČITELÉ

Mgr. Magdaléna Šimonková – eurytmie, keramika

magdalena.simonkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 14.00 - 15.00

Mgr. Hana Žižková – německý jazyk, hudební výchova

hana.zizkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek  12:10 - 12:55

Mgr. Alena Kosinová

alena.kosinova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 14:00 - 15:00

Mgr. Jitka Čápová – eurytmie, tvořivá dramatika

jitka.capova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: úterý 13:00 - 13:30

Mgr. Jan Wdowyczyn - anglický jazyk

jan.wdowyczyn@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: pondělí 13:30 - 14:00

Petr Václavík  – fyziky, informatika, anglický jazyk

petr.vaclavik@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 12:00 - 13:00

Mgr. Vítězslava Tejkalová - mentoring

vitezslava.tejkalova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 14:00 - 15:00

 DRUŽINA

Irena Švarcová

irena.svarcova@zssvobodna.cz

 

 Bc. Karolína Mašíková

karolina.masikova@zssvobodna.cz

 

Hana Horníková

hana.hornikova@zssvobodna.cz

 

Lucie Malá 

lucie.mala@zssvobodna.cz

 

PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY

Šárka Štipáková

sarka.stipalova@zssvobodna.cz

 

Patrície Kovářová

patricie.kovarova@zssvobodna.cz

 

Bc. Monika Kříženecká  

monika.krizenecka@zssvobodna.cz

 

Renáta Kortánková

renata.kortankova@zssvobodna.cz

 

Eva Toužimská

eva.touzimska@zssvobodna.cz

 

Miloslava Kubelková

miloslava.kubelkova@zssvobodna.cz

 

Markéta Mužíčková

marketa.muzickova@zssvobodna.cz

 

Kateřina Zahrádková

katerina.zahradkova@zssvobodna.cz

 

Mgr. Hana Pátková

hana.patkova@zssvobodna.cz

Speciální pedagog 

Mgr. Karolína Kubíková

karolina.kubikova@zssvobodna.cz

Speciální pedagog 

Dita Šmídová Hejníková Dis.

dita.smidova@zssvobodna.cz

Sociální pedagog

Speciální pedagožky: Mgr. Hana Pátková, Mgr. Karolína Kubíková

Sociální pedagog: Dita Šmídová - Hejníková, DiS.

Poradci:  Mgr. Magdaléna Šimonková - výchovný poradce, konzultace ve čtvrtek 14.00 až 15.00, další dle domluvy tel: 382 214 815
Mgr. Zdena Jelenová  - koordinátor EVVO
 Dita Šmídová - Hejníková, DiS. - metodik prevence sociálně patologických jevů, konzultační hodiny dle domluvy tel: 382 214 815

Pedagogický kruh: Řeší pedagogické otázky školy, koncepci rozvoje z hlediska pedagogiky apod. Obracet se na něj můžete přes ředitele školy M. Machače tel: 733 127 452. Složení: M. Machač, L. Vlasáková, J. Čáp, T. Mandík, J. Míková, V. Tejkalová, H. Pátková, I. Švarcová