ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

VEDENÍ ŠKOLY:  

Ředitel školy: Mgr. Miloslav Machač

miloslav.machac@zssvobodna.cz

telefon: +420 380 420 641

mobil: +420 733 127 452

Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Čáp

jiri.cap@zssvobodna.cz

telefon: +420 380 420 642  

mobil:  +420 604 673 088

Hospodářka školy:  Iveta Rabasová

info@zssvobodna.cz

telefon: +420 382 214 815

 

účetní školy: Ing. Lenka Smitková

 

 

 

Administrativní pracovnice: Iva Čajanová

 

 

 

Školník:  František Smitka

 

 

 

Adminístrativní pracovník:  Bc. Vladislav Kravar

 

 

 

TŘÍDNÍ UČITELÉ:

1. Mgr. Alena Kosinová

alena.kosinova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 13:00 - 14:00

2.H třída: Mgr. Jan Wdowyczyn

jan.wdowyczyn@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtvrtek 12:00 - 13:00

4. I třída: Mgr. Iva Hrdličková

iva.hrdlickova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: úterý 12:00 - 14:00

5.D třída: Ing. Dagmar Hovorková

dasa.hovorkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 13:30 - 14:00

6. třída: Mgr.Libuše Vlasáková

libuse.vlasakova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 13:00 - 14:00

8. Třída: Mgr. Jiří Čáp

jiri.cap@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: úterý 14:00 - 14:45

9.K třída: Mgr. Martina Kocourková

martina.kocourkova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: pondělí 13:00 - 14:00

2.J třída: Mgr. Jitka Míková

jitka.mikova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: pondělí 12:00 - 13:00

3. třída: Mgr. Vítězslava Tejkalová

vitezslava.tejkalova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: čtrvtek 13:30 - 14:30                           - (po telefonické dohodě)

4.K třída: Mgr. Kateřina Vitujová

katerina.vitujova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 13:30 - 14:30

5.K třída: Mgr. Kateřina Sedláková

katerina.sedlakova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 14:00 - 14:45

7. třída: Mgr. Tomáš Mandík

tomas.mandik@zssvobodna.cz

KONZULTACE: úterý 14:00 - 15:00

9.I třída: Jitka Kostěncová

jitka.kostencova@zssvobodna.cz

 KONZULTACE: pondělí 12:30 - 13:00

DALŠÍ UČITELÉ

Mgr. Miloslav Machač – řezba, výtvarná výchova

miloslav.machac@zssvobodna.cz

KONZULTACE: pondělí 14:00 - 15:00

 

Mgr. Magdaléna Šimonková – eurytmie, keramika

magdalena.simonkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 13:00 - 14:00

Mgr. Hana Žižková – německý jazyk, hudební výchova

hana.zizkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa  12:30 - 13:00

Gabriela Málová – anglický jazyk

gabriela.malova@zssvobodna.cz

 

Mgr. Markéta Hrodková – anglický jazyk

marketa.hrodkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: pondělí 13:00 - 14:00.

 

Mgr. Jitka Čápová – eurytmie, tvořivá dramatika

jitka.capova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: čtvrtek 14:00 - 14:30

Petr Václavík fyzika, informatika, anglický jazyk

petr.vaclavik@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 14:00 - 14:45

Ing. Jiří Macháček – řezba

jiri.machacek@zssvobodna.cz

 

Mgr. Zdeňka Jelenová - český jazyk, tělesná výchova, zahrada.

zdena.jelenova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: úterý 13:00 - 14:00

Mgr. Markéta Kellnerová - německý jazyk

marketa.kellnerova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: úterý 13:00 - 14:00

 DRUŽINA

Irena Švarcová

irena.svarcova@zssvobodna.cz

 

Barbora Drápalová

barbora.drapalova@zssvobodna.cz

 

Eva Toužimská

eva.touzimska@zssvobodna.cz

 

Šárka Štipáková

sarka.stipakova@zssvobodna.cz

 

Hana Horníková

hana.hornikova@zssvobodna.cz

 

Lucie Malá 

lucie.mala@zssvobodna.cz

 

Patricie Kovářová

patricie.kovarova@zssvobodna.cz

 

Pedagogičtí asistenti

Martin Šmída - tělesná výchova

martin.smida@zssvobodna.cz

telefon: +420 382 214 815

 

Šárka Štipáková - německý jazyk, anglický jazyk

sarka.stipalova@zssvobodna.cz

 

Patricie Kovářová, DiS.

patricie.kovarova@zssvobodna.cz

 

Bc. Monika Kříženecká - keramika

monika.krizenecka@zssvobodna.cz

 

Renáta Kortánková

renata.kortankova@zssvobodna.cz

 

Eva Toužimská, DiS.

eva.touzimska@zssvobodna.cz

 

Kateřina Zahrádková

katerina.zahradkova@zssvobodna.cz

 

Šárka Ocmanová

sarka.ocmanova@zssvobodna.cz

 

Kateřina Kuchařová

katerina.kucharova@zssvobodna.cz

 

Bc. Radim Koreš - tělesná výchova

radim.kores@zssvobodna.cz

 

Julie Flašková

julie.flaskova@zssvobodna.cz

 

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Hana Bačeková - Speciální pedagog 

hana.patkova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 10:00 - 11:00

Mgr. Karolína Kubíková - Speciální pedagog 

karolina.kubikova@zssvobodna.cz

KONZULTACE: středa 14:00 - 15:00

Mgr. Michaela Kozová

michaela.kozova@zssvobodna.cz

KONZULTACE:

Speciální pedagožky: Mgr. Hana Bačeková, Mgr. Karolína Kubíková

Sociální pedagog: Mgr. Karolína Kubíková

Poradci:  Mgr. Magdaléna Šimonková - výchovný poradce, konzultace ve čtvrtek 14.00 až 15.00, další dle domluvy tel: 382 214 815
Mgr. Zdena Jelenová  - koordinátor EVVO
 Dita Šmídová - Hejníková, DiS. - metodik prevence sociálně patologických jevů, konzultační hodiny dle domluvy tel: 382 214 815

Pedagogický kruh: Řeší pedagogické otázky školy, koncepci rozvoje z hlediska pedagogiky apod. Obracet se na něj můžete přes ředitele školy M. Machače tel: 733 127 452. Složení: M. Machač, L. Vlasáková, J. Čáp, T. Mandík, J. Míková, V. Tejkalová, H. Bačeková, I. Švarcová