ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Vážení rodiče žáků 9. třídy ZŠ Svobodné,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Pokud bude zájem větší než 15 žáků, budou otevřeny dvě vzdělávací skupiny.

Vždy bude  splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Aby, bylo možno rozhodnout o počtu skupin a stanovit rozvrh, potřebujeme od Vás do 7.5.  písemnou informaci o tom, zda Vaše dítě nastoupí 11.5.  k nepovinnému vzdělávání pro žáky 9. třídy.

Nejpozději v den nástupu je nezbytné předat vyučujícímu vámi podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Provoz školy pro žáky bude od 7. 40 do cca 12. 00,  max. 13. 00 hod.

Stravování ve školní jídelně od 11.5. do 22.5. nebude zajištěno. Zda to bude možné od 25.5. je zatím v jednání.

Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky použití roušek ve třídě je v kompetenci vyučujícího.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Rozvrh bude upřesněn, jakmile od Vás obdržíme informaci, zda Vaše dítě dorazí do školy.

Kontaktní osoba pro zasílání emailů s informací o účasti Vašeho dítěte ve škole od 11.5. je paní třídní vyučující Iva Hrdličková – e-mail: zelenyryby@seznam.cz.

V kopii prosím zasílejte také panu zástupci Jiřímu Čápovi – e-mail: capus@centrum.cz

S pozdravem

Mgr. Miloslav Machač
ředitel ZŠ Svobodné a MŠ Písek
tel.733 127 452
e-mail: milmach@centrum.cz

Vítáme Vás na webových stránkách ZŠ Svobodné a MŠ Písek. Naše škola patří do stále se rozrůstající rodiny waldorfských škol a usiluje o živoucí naplňování principů waldorfské pedagogiky.  Učitelé naší školy jsou průvodci svých žáků, nahlíží na ně  jako  na víceúrovňové individuální lidské bytosti a oslovují v nich nejen oblast myšlení, nýbrž také citu a vůle.

Snažíme se  o to,  abychom blahodárně působili na zdravý tělesný a duševní rozvoj dětí a neustále  v nich udržovali a rozdmýchávali plamen vnitřního zájmu a chuti učit se a objevovat nové. Máme za sebou osmadvacetiletou historii a díky podpoře zřizovatele Města Písek a Wsdružení rodičů také výborné vyhlídky do budoucna.

Jsme školou, která je otevřena spolupráci s rodiči a podporuje vytváření společenství na všech úrovních života školy. Pokud máte chuť blíže nás poznat, zúčastněte se  některé z našich četných veřejných akcí, navštivte  výuku nebo kontaktujte pedagogy z kolegia učitelů. Rádi Vás uvidíme.

Těšíme se na setkání a spolupráci s Vámi.

Školní rodičovská schůzka, volby do školské rady

26.2. 2020 17:00Eurytmický sál ZŠ Svobodné
Program: Zahájení, pozvání na valnou hromadu W – spolku Písek 21. 4.…

Den otevřených dveří

19.11. 2019 08:00ZŠ Svobodná
Srdečně zveme rodiče a všechny zájemce o waldorfskou pedagogiku. Přijďte se podívat…

Družina

31.8. 2019
Družina bude v letošním roce otevřena ve 4 odděleních: 1.tř – Irena…
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září…
Vážení rodiče, roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu…
V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.
  • informuje rodiče, kteří o nástupu svých dětí do waldorfské školy teprve uvažují – ať již jako předškoláci či přestupující
  • pomáhá uchopit principy, hlavní myšlenky waldorfské pedagogiky a rytmus školy
  • připravuje rodiče na to, co děti a rodiče v průběhu školního roku a celé školní docházky čeká
  • pomáhá i členům širší rodiny pochopit, že waldorfský systém neohrožuje vzdělání a inteligenci dětí a rozptýlit pochybnosti
  • ukazuje, že děti získají plnohodnotné vzdělání, a díky odlišnému způsobu výuky také další kvality navíc.