ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Vše, co děti obklopuje, má v naší mateřské škole převážně přírodní charakter, barvy jsou laděny do jemných odstínů. Upřednostňujeme přírodní materiály, protože dětem zprostředkovávají pravdivou zkušenost o svých vlastnostech, mají vlastní energii a čím více zůstávají ve své původní podobě, tím více vybízejí k fantazii a tvořivosti (dřevo, ovčí rouno, včelí vosk na modelování, hedvábí, přírodniny, ...).

Ke všem činnostem děti používají vždy skutečné nářadí a nástroje, napodobeniny a plasty u nás nemají místo. Nenajdete u nás televizi, video, ani jiné technické vymoženosti, protože je děti ke svému vývoji v tomto období nepotřebují. Naopak. Ubírají jim síly, které potřebují k rozvoji a upevňování stavby orgánů a své tělesnosti a které budou později potřebovat i k učení ve škole.

Ve třídách se snažíme vytvářet láskyplné prostředí, pohodu a radostnou náladu, protože vše, co dítě prožívá, se hluboko vrývá do jeho nitra a ovlivňuje celý jeho život. Podporujeme hru, experimentování, tvořivost a fantazii. Bráníme předčasnému intelektuálnímu vývoji, který je nepřiměřený věkovým zvláštnostem dítěte.  

Stejně tak jako utváření vnitřního prostoru školky je pro nás důležité i utváření zahrady. I zde se snažíme dětem nabízet pravdivé a smysluplné podněty ke zkoumání i činnosti (písek, hlínu, dřevo, kámen, bylinky, ...).

Rytmus dne
06:15 - 08:30 Ranní hra a výchovná činnost
08:30 - 09:00 Úklid hraček, hygiena, dopolední svačina
09:00 - 09:30 Ranní kruh, příprava na pobyt venku
09:30 - 11:30 Pobyt venku, hygiena
11:15 - 11:30 Pohádka
11:30 - 12:15 Oběd, hygiena
12:15 - 14:15 Odpolední odpočinek, převlékání
14:15 - 14:45 Hygiena, odpolední svačina                                                                          14:45 - 16:45 Volná hra, rozcházení dětí

Významné místo v režimu dne má pravidelné vyprávění klasické pohádky. Svým obsahem pohádka vždy odpovídá danému ročnímu období a je vyprávěna  10–15 dnů a poté učitelkami dramatizována.

Zpěv provází téměř všechny činnosti v mateřské škole. Proto není koncipován jako samostatná oblast, které se věnujeme ve speciálně vyhrazené době, nýbrž jako organická součást veškerého života v mateřské škole. Zpíváme při ranní hře i úklidu, organizaci uměleckých činností i v době odpoledního odpočinku dětí.

Rytmus týdne
V průběhu týdne se pravidelně střídají tyto činnosti:

Pečení chleba
Děti prožijí proces pečení chleba od mletí celozrnné mouky, zadělávání těsta za pomoci učitelky, vypracování malých bochánků i pečení v troubě. Svými smysly zažijí působení elementů jako jsou slunce, voda, země, vzduch.

Eurytmie
Spojením slova, hudby a pohybu je eurytmie. Rozvíjí radost z volného a přirozeného pohybu a při tom co nejušlechtileji podněcuje fantazii dětí. Umožňuje dětem prožít nejrůznější duševní nálady a pocity vycházející ze života lidí, pohádek, veršovaných příběhů…

Malování
Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání. Takové malování u dětí probouzí fantazii, prohlubuje schopnost pozorování, vyrovnává napětí a únavu dítěte.

Kresba
Při kreslení užívají děti voskové pastelové bloky, které zanechávají širokou měkkou stopu na papíře. Dětské práce nehodnotíme, nevystavujeme.

Práce s voskem
Základním materiálem při modelování je včelí vosk. Při jeho zpracovávání si děti pěstují nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost, neboť toto zpracování je zdlouhavější než práce s plastelínou.