ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVOBODNÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK 

"V úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit."

Školní rodičovská schůzka, volby do školské rady

  • Středa 26. 2. 2020 od 17 : 00 hod. v eurytmickém sále ZŠ Svobodné

Program:

Zahájení, pozvání na valnou hromadu W – spolku Písek 21. 4. 2020 a výstavu v MK

Volby do školské rady (představení kandidátů a volba členů školské rady z řad zákonných zástupců)

Setkávání rodičů a učitelů

Možnosti zapojení rodičů do dění ve škole: kruh školní zahrada, kruh výzdoba školy

Organizace a financování kroužků v příštím školním roce

Objednávání stravy on line (sváča jede, obědy ve školní jídelně)

Oznámení ( investiční akce, přístupnost budovy, příchody a vyzvedávání dětí ze ŠD, uvolňování žáků)

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Různé, diskuze, ohlédnutí za inspekcí, závěr

Srdečně Vás zve vedení školy

 

Oznámení konání voleb do školské rady a výzva k podání návrhů kandidátů na členy školské rady za zákonné zástupce žáků

Vážení rodiče,

volby do školské rady ZŠ Svobodné a MŠ Písek proběhnou na shromáždění zákonných zástupců žáků ve středu 26. 2. 2020 v eurytmickém sále ZŠ Svobodné a MŠ Písek, Šobrova 2070 v 17.00 hod.

Volby proběhnou tajným hlasováním. Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. Za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě jen jedním hlasem jeden z jeho zákonných zástupců.

Zvoleni budou 3 navržení kandidáti, kteří získají nejvyšší počet odevzdaných platných hlasů.

Navrhovat kandidáty je možno nejpozději do 10. 2. 2020 do 15.00 hod. u Miloslava Machače tel: 733 127 452 osobně v kanceláři školy nebo emailem na adrese miloslav.machac@zssvobodna.cz.

Listina kandidátů navržených zákonnými zástupci bude zveřejněna na nástěnce ve škole, nebo ZDE: a rozeslána emailovými kolečky tříd 10. 2. 2020.

Přípravný výbor:

Tomáš Mandík – předseda

Monika Kříženecká

Miloslav Machač

V Písku 3.2. 2020

 

W Tančírna

  • v pátek 21. 2. 2020 20:00 v Divadle pod Čarou
  • vstupenky 150,- (předprodej ZŠ Svobodná, MŠ Sluníčko, Wsdružení)

Kdo milujete tanec, znáte nejspíš knihu R. Fulghuma vyprávějící příběhy z tančírny CENTURY. Ale po duši Vás může pohladit i jediný večer v TANČÍRNĚ v našem milém městě, v Písku. Všichni, kdo máte v lásce pohyb, úsměv, zábavu a hlavně kapelu BEELEE BEAT Z DEELEE, přijďte se pobavit do DIVADLA POD ČAROU 21. 2. 2020 od 20 hodin. Muzikanti s Kateřinou Pokornou Vás nejen dokážou vrátit v čase známými hity skupiny OLYMPIC, KATAPULT, Vladimíra MIŠÍKA ČI Ivana HLASE a dalších interpretů české i zahraniční rockové scény, ale hlavně Vás nenechají sedět na židli a přítomný okamžik prožijete na tanečním parketu v naší písecké TANČÍRNĚ 2020.

Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na Vás!

Pořadatelé - ZŠ SVOBODNÁ a MŠ SLUNÍČKO spolu s Wsdružením rodičů.

 

Příspěvky (ZŠ) pro školní rok 2019/2020

Rádi bychom vás, rodiče dětí ZŠ, požádali o každoroční příspěvek do třídních fondů. Více informací na stránce Příspěvky. Děkujeme. Vážení rodiče, roční příspěvek za každé dítě do třídního a školního fondu činí: 

  •  1. třída 2.400 Kč (2.200 Kč + 200 Kč družina)
  • 2. – 4. třída 2.100 Kč (1.900 Kč + 200 Kč družina)
  • 5. – 9. třída 1.900 Kč.

Pokud vaše dítě nenavštěvuje družinu, neplatíte 200 Kč příspěvek (týká se dětí z 1. – 5. třídy).

Celou částku, prosím, uhraďte na účet W sdružení Písek z.s. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno, příjmení a třídu žáka (např. Bohuslav Čermák, 4. třída). č.ú. 2400414578/2010. Termín splatnosti je do 15. 10. 2019. 

V případě nutnosti je po domluvě možné platbu rozložit (např. pokud má rodina ve škole více dětí a sdružená částka je příliš vysoká). V tomto případě kontaktujte co nejdříve hospodářku W sdružení paní Hanku Keclíkovou, tel. 776 729 196, hankakec@seznam.cz. Upozorňujeme také, že poskytnutý příspěvek (dar neziskové organizaci) si můžete odečíst ze základu daně (platí pro zaměstnance i OSVČ).

DĚKUJEME ZA VČASNOU ÚHRADU! Wsdružení Písek z.s.

Družina

Družina bude v letošním roce otevřena ve 4 odděleních:

  •  1.tř – Irena Švarcová,
  • 2.tř. - Hana Horníková,
  • 3.tř - Ivana Bibzová,
  • 4.tř – Monika Kříženecká

Čas družiny zůstává nezměněný, ráno od 6:30, odpoledne do 16:30. V letošním roce dochází k posílení ranní družiny, od 7:00 budou otevřená 2 oddělení.  Vchodové dveře se budou zamykat až v 7:30.

V době ranní družiny se nemohou děti zdržovat volně v prostorách šatny, na gaučích apod. Pokud nejsou v družině, čekají venku.

Děkujeme.

Přehled prázdnin pro školní rok 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 28. října až středa 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2019 a skončí v neděli 5. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Písek stanoveny takto: 7. 3. - 15. 3. 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.